Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Факультет економіки і підприємництва
менеджмент і адмініструваннч


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???