Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Факультет архітектури туристичних комплексів
Кафедра основ архітектури


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???