Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Механіко-технологічний факультет
Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???