Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Геологорозвідувальний факультет
Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???