Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Факультет управління та інформаційної діяльності
Кафедра теорії та практики перекладу


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???