Івано-Франківска область
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Факультет автоматизації та комп'ютерних наук (ФАКН)
Кафедра комп'ютерних систем і мереж (КСМ)


Групи:

Що робити, якщо у списку
немає моєї групи???